Ekologické služby Bratislava, spol. s r.o. v likvidácii